<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ini baru malam Xmas.....Malam 2010 nanti macam mana pula?!

Saturday, December 26, 2009


A group of violent revellers armed with helmets attacking a Rela member

Mangsa(RELA), Pemangsa, jurugambar, saksi dan lain-lain dalam lokasi kejadian.

Setelah aktiviti mereka menyembur kereta dengan semburan salji diganggu oleh RELA, sekumpulan pemuda betindak liar dengan membelasah pasukanRELA yang cuba untuk menahan sahabat nakal mereka.

Revellers spraying aerosol foam at passing motorists

Kelihatan mereka sangat gembira dengan menyembur buih aerosol sebagai tanda khidmat masyarakat.

Mungkin pasukan polis ada halangan sehingga mereka tiba lewat di lokasi kejadian. Ini menyebabkan kumpulan nakal ini semakin berani menyerang anggota RELA yang empty handed tu.

How rowdy can there get?

Jurugambar pula semakin ramai hadir menyaksikan kejadian membakar lagi semangat juang para pendekar sembur.

Dalam ramai-ramai pendekar sembur tersebut, pihak polis hanya berjaya menahan seorang suspek pada masa kejadian berlaku,seorang oekerja kilang yang berusia 17 tahun.

Rela members and a plainclothes policeman apprehending a rowdy reveller who had earlier giving passing vehicles a good

Aku respect dengan polis berpakaian biasa berwarna perang yang begitu berani menahan sang pendekar.


A reveller (left) trying to prevent his freind from being arrested

Sang pendekar sibuk mempertahankan sahabat mereka yang berbaju hitam sambil menundukkan kepala.

AKU | Dorang ni sudah biasa main salji setiap kali xmas eve, sebab tulah bila balik negeri sendiri yang hujan batu, dorang ciptakan salji untuk rakyat yang tinggal di khatulistiwa ni. Bakat dorang dalam semburan buih ni boleh digunapakai dalam bidang cuci terutama dalam kawasan penjara. Apa pulak yang akan berlaku malam tahun baharu nanti...........?!Kalau Aznil dengan taglinenya Jangan Lupa Lirik, untuk dorang ni tagline Jangan Lupa Diri sangat sesuai sekali.


Sumber: dailychilli

Labels:

posted by sulfat
7:44 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home